Kinepraktijk Peter Pollet

Move Well, Move Fast!

Rehab & Performance Exercise and Training

De Kinepraktijk Peter Pollet biedt een totaal behandelingsconcept aan met de meest efficiënte en wetenschappelijk onderbouwde therapieën. Onze doelstelling is om je algemeen welzijn, je conditie en je functionele beperkingen aan te pakken, je te motiveren, te informeren en je te begeleiden in deze strategie! Alleen zo bereik je het doel en doe je aan kwetsuurpreventie. Onze strategie? Testen, evalueren en herstellen van het functioneel bewegen, succes gegarandeerd!

Cultuur

Ons aanbod bestaat uit kinesitherapie (locomotorische aandoeningen, pre- en postoperatieve zorgen, neurologische aandoeningen, cardiovasculaire aandoeningen, respiratoire aandoeningen, perinatale zorg, relaxatie en oncologische revalidatie), Performance Training (bewegingspatronen trainen in stabiliteit en beweeglijkheid en vandaar uit opbouwen in conditie, kracht en specifieke vaardigheden zoals power en snelheid) en advies geven naar periodisering in training en trainingseigenschappen.

“Movement in life and sport”: Bewegen in het dagelijks leven en in de sport, moet vrij zijn van problemen in de gewrichten, spieren en een efficiënt gebeuren zijn. Alleen dan kan je optimaal presteren in je dagdagelijkse en sport-specifieke vaardigheden. Je “Core Fundamentals” (beweeglijkheid en stabiliteit) moeten functioneel en efficiënt zijn. Daarna kan je “Performance” (kracht en uithouding) gaan trainen en hebben we een solide basis om specifieke “skills” (power, snelheid en flexibiliteits-drills) toe te voegen aan onze training. M.a.w. eerst moet je een zekere competentie hebben om te bewegen, vooraleer je deze kunt opbouwen in capaciteit. Pas dan kan je systemen aanbieden die complexer bewegen mogelijk maken! First Move Well, then Move Fast!

Filosofie

We bekijken het lichaam als een geheel en niet alleen naar de individuele klacht. De bron en de oorzaak van de pijn zijn immers niet altijd hetzelfde. Voorbeeld: je hebt sinds enige tijd rugpijn en na onderzoek blijkt je linker heup stijver en zwakker te zijn. “Improve Movement” is onze filosofie. In training betekent dit “prepare like you play”! We gaan binnen de noden van het dagelijks leven en de specifieke sportactiviteit functioneel gaan bewegen; Wat is er nodig? Wat moet je kunnen, eigen aan je doen en bewegen?

Integratie

A/ Totale integratie?
Externe factoren die een invloed hebben op je training zijn emotie (passie, zelfcontrole, …), karakter (zorgzaam, energiek, integer), en andere psychologische factoren (vertrouwen, motivatie, focus). Ook je offensieve en defensieve kwaliteiten (tactiek) en je skills (specifieke vaardigheid) spelen een rol in het optimaal kunnen oefenen en trainen. Fysiologische factoren (voeding, gezondheid, fitness) en omgevingsfactoren (hoogte, warmte, koude, ...) zijn hier in bepalend. Interne factoren die een rol spelen in onze prestaties zijn eerder fysiologisch zoals voeding, rust, recuperatie, vermoeidheid, gezondheid, kracht, power, zuurstofcapaciteit, … . Integratie van deze factoren in de revalidatie en training zijn belangrijk en leiden tot een betere prestatie en een groter gezondheidsgevoel.

B/ Het trainingscontinuüm
Onze kinesitherapeuten evalueren, isoleren de bron en de oorzaak van de pijn in het gestoord bewegen en gaan deze dysfunctie herstellen (resetten) om daarna dit hersteld bewegingspatroon te innerveren, optimaal te laten gebeuren. Correctieve oefeningen worden dan geïntegreerd in de behandeling. De personal coach of wij zelf kunnen dan verder trainen zodat je functioneel bewegen complexer en efficiënter wordt.

C/ Pillar Strength
Dit is de dynamische relatie tussen de drie pijlers van de “pillar” en vormen een stabiele basisvorm voor het bewegen. De drie pijlers zijn de schouders, de romp en onze heupen. Dit is de werkelijke schakel, de kinetic link, van het menselijk bewegen.

Wetenschappelijk gefundeerd revalideren en sporten

In onze zoektocht naar de beste, meest optimale en efficiënte behandelingsstrategie worden de nieuwste inzichten in het revalidatiegebeuren en in de trainingswereld gebruikt. We baseren ons hier op richtlijnen, systematic reviews en controleonderzoeken uit de wetenschappelijke academische en empirische wereld.

Huistherapie

Wat doe ik er zelf aan? Self Treatment strategieën worden alsmaar belangrijker in de moderne kinesitherapie. Wat kan ik thuis doen om te verbeteren? Welke oefeningen? Dit alles is gebaseerd op het principe dat de patiënt bereid moet zijn om te oefenen. Hij wil iets doen aan zijn niet of slecht functioneren. Hierbij gaat de kinesitherapeut, na evaluatie en testing, de patiënt aantonen dat er kracht of bewegingstekorten zijn in een bepaalde beweging of richting van bewegen. Hij of zij is dan gemotiveerd om via herhaling van deze oefening meer te bewegen, minder pijn en meer functie te krijgen. Je gaat met andere woorden de patiënt terug zin geven in bewegen via een correctieve oefening die hem of haar beter maakt. Voorbeelden zijn McKenzie therapie, Liebenson, Mulligan en vele anderen.

Ons team

Peter Pollet


Random Name

Zaakvoerder
Master in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie


Martine Maes


Random Name

Zaakvoerder
Verantwoordelijke administratie, onthaal en receptie


Matthias Depoorter


Random Name

Zelfstandig medewerker
Kinesitherapeut


Vragen?

Markt 16, Veldegem

050 27 51 52

peter_pollet@telenet.be

Peter Pollet